Açık ve Sınırsız

ATATÜRK ve MATEMATİK – Tuna Y.

Atatürk’ün Bilime verdiği değer:
Atatürk Kurtuluş Savaşı ile başlattığı eğitim ve bilim savaşını son nefesine kadar devam ettirdi. Hayatının her döneminde bilime önem vermiştir. Bilim için eğitimin ve gelişimin en önemli parçası olduğunu söylemiştir. Öyle ki Atatürk; ‘’Eğer bir gün sözlerim bilim ile ters düşerse, bilimi seçin…’ diyecek kadar Bilim ve Fen’in önemi vurgulamıştır.
Atatürk ‘ün Matematik Sevgisi:
Atatürk ortaokulda en sevdiği dersin matematik olduğunu söylemiştir. Sürekli zor sorularla uğraşıp, yazılı sorular düzenleyerek matematik öğretmeni Mustafa Efendi’nin gözüne girmiştir. Bunun sonucunda da ismine ilaveten ‘Kemal’ adını almıştır. Mustafa Kemal’in matematiğe olan ilgisi ve merakı Manastır Askeri İdadisinden, Harbiye ye kadar sürekli devam etmiştir.
Kurtuluş Savaşı sonrası Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve Türk Devrimlerinin uygulanmasında ki başarısı matematiksel zekâya sahip olmasıydı. Yani atacağı her adımı önceden planlayıp, doğru zamanda harekete geçmesiydi.
Matematiğe olan sevgisini ‘’Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim. Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır’’ sözleriyle de anlayabiliriz.

Matematik ile iliği Çalışmaları
Matematik ile ilgili terimler eskiden çok zor telaffuz ediliyordu. Bunu kolaylaştırmak amacı ile Atatürk birçok kaynak okumuş ve bunun sonucunda önemi adımlar atmıştır. Birincisi 1936-1937 yıllarında kendi yazdığı Geometri kitabı ve bunu bizzat kendisi Sivas’ta derste kendi anlatmasıdır.
Atatürk’ün Türkçeye kazandırdığı matematik terimler:

Bu terimler günümüze kadar değişmeden korunmuştur. Atatürk’ün yaptığı bu çalışma sayesinde ülkemizde matematik biliminin ve derslerinin gelişmesinde büyük önem kazanmıştır.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir