Açık ve Sınırsız

Bilim Dili Olarak Türkçe

Bilim dili, bilimle ilgili çalışmalarda ortaya konan konuları, bilimsel yöntemleri, izlenceleri, sonuçları ve tartışmalarda kullanılan dildir. Her dil, bilim dili olarak değerlendirilemez. Peki bir dilin bilim dili olabilmesi için nelere ihtiyaç vardır Türkçenin bilim dili olarak kullanılması ise yüz yıllardır tartışılagelmiş konulardan bir tanesidir.

Güvenilir kaynaklardan dergipark.org.tr, tez.yok.gov.tr, gov uzantılı sitelerden “bilim dili”, “bilim dili olarak Türkçe” “Türkçenin bilim diline katkıları”, “Türk Dili Bilim Tarihi” vb.leri anahtar sözcüklerle araştırma ve inceleme yapılarak elde edilen verilen kaynakçası ile birlikte derlenecek.

Ne Yapacağız?

“Bilim Dili Olarak Türkçe” ile ilgili araştırma ve incelemeleri okuyup yorumlayacağız.

Nasıl Yapacağız?

Yazılı ve dijital eserleri, araştırmaları dergipark, tez yok vb.leri sitelerden yararlanarak araştırma ve incelemeler yapacağız.

Neden Yapacağız?

Evet, bu kısımda sorgulanmalı, NEDEN?

Kaynakça Olacak Mı?

Evet!

Nereye Göndereceğiz?

Konu kısmına ad soyad ve tarih ekleyerek sesliduslerkutuphanesi@gmail.com adresine gönderelim.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir